• Misyon - Vizyon

    MİSYON

    Bölümümüz, matematiğin farklı alanlarında ileri düzey çalışmalar yapabilecek bilgiye sahip ve bu bilgiyi diğer disiplinlerde uygulama becerisini kazanmış, eleştirel düşünebilen, karşılaştığı sorunlara özgün yaklaşımlar getirebilen, öncü ve evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi ve nitelikli bilimsel araştırmalar yapmayı hedefler.

    VİZYON

    Nitelikli bilimsel çalışmalarıyla, gelişen bilim ve teknolojinin sonucu olarak ortaya çıkan yeni araştırma alanlarına yönelerek kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren akademik yapısıyla, bilgi üretme ve sahip olduğu eğitimi gerçek hayatta uygulayabilme becerisini kazanmış olarak yetiştirdiği bireylerle, ulusal ve uluslararası alanda tanınan, öncü bir matematik bölümü olmaktır.