• Öğretim Üyeleri

   

  Hüseyin IRMAK
  Prof. Dr.

   

  Doktora : Hacettepe Üni.
  Y. Lisans : Hacettepe Üni.
  Lisans : Hacettepe Üni.

   

   

  e-mail : hirmak@karatekin.edu.tr
  Özgeçmiş  : Kişisel Web Sayfası
  Dahili : 8095

   

  Ahmet Yaşar ÖZBAN
  Prof. Dr.
  Doktora : Orta Doğu Teknik Üni.
  Y. Lisans : Orta Doğu Teknik Üni.
  Lisans : Orta Doğu Teknik Üni.

  e-mail : ahmetyozban@karatekin.edu.tr
  Özgeçmiş  : Kişisel Web Sayfası
  Dahili :


  Faruk POLAT
  Prof. Dr.
  Doktora : Orta Doğu Teknik Üni.
  Y. Lisans : Orta Doğu Teknik Üni.
  Lisans : Boğaziçi Üni.
  e-mail : farukpolat@karatekin.edu.tr
  Özgeçmiş  : YÖKSİS Sayfası
  Dahili : 8085
   

   Faruk KARAASLAN
  Doç. Dr.
  Doktora : Gazi Osmanpaşa Üni.
  Y. Lisans : Gazi Osmanpaşa Üni.
  Lisans : Erciyes Üni.
  e-mail : fkaraaslan@karatekin.edu.tr
  Özgeçmiş  : YÖKSİS Sayfası 
  Dahili : 8096
   
  Gonca DURMAZ GÜNGÖR
  Doç. Dr.
  Doktora : Kırıkkale Üni.
  Y. Lisans : Kırıkkale Üni.
  Lisans : Kırıkkale Üni.

  e-mail : goncadurmaz@karatekin.edu.tr
  Özgeçmiş  : YÖKSİS Sayfası
  Dahili : 8094
  Ufuk ÖZTÜRK
  Doç.Dr.
  Doktora : Ankara Üni.
  Y. Lisans : Ankara Üni.
  Lisans : Ankara Üni.

   

  e-mail : ufukozturk@karatekin.edu.tr
  Özgeçmiş  : YÖKSİS Sayfası
  Dahili : 8089

   

   
  Müfit Şan
  Dr. Öğr. Üyesi
  Doktora : Hacettepe Üni.
  Y. Lisans : Ankara Üni.
  Lisans : Hacettepe Üni.
  e-mail : mufitsan@karatekin.edu.tr
  Özgeçmiş  : YÖKSİS Sayfası
  Dahili : 8093
  Celalettin KAYA
  Dr. Öğr. Üyesi
  Doktora : Orta Doğu Teknik Üni.
  Y. Lisans : Orta Doğu Teknik Üni.
  Lisans : Orta Doğu Teknik Üni.

  e-mail : ckaya@karatekin.edu.tr
  Özgeçmiş  : YÖKSİS Sayfası
  Dahili : 8083
     
  Gülsüm ULUSOY ADA
  Doç. Dr.
   
  Doktora : Kırıkkale Üni.
  Y. Lisans : Kırıkkale Üni.
  Lisans : Kırıkkale Üni.
   
  e-mail : gulsumulusoy@karatekin.edu.tr
  Özgeçmiş  : YÖKSİS Sayfası
  Dahili : 8097
  Şerifenur CEBESOY ERDAL
  Dr. Öğr. Üyesi
  Doktora : Ankara Üni.
  Y. Lisans : Ankara Üni.
  Lisans : Ankara Üni.

  e-mail : scebesoy@karatekin.edu.tr
  Özgeçmiş  : YÖKSİS Sayfası
  Dahili : 8088
   
  Mustafa ASLANTAŞ
  Dr. Öğr. Üyesi
  Doktora :  Gazi Üni.
  Y. Lisans : Gazi Ün. 
  Lisans : Gazi Üni. 
  e-mail : maslantas@karatekin.edu.tr
  Özgeçmiş  : YÖKSİS Sayfası
  Dahili : 8092