Hızlı Erişim

Öğretim Üyeleri / Görevlileri

 

Hüseyin IRMAK
Prof. Dr.

 

Doktora : Hacettepe Üni.
Y. Lisans : Hacettepe Üni.
Lisans : Hacettepe Üni.

 

hirmak@karatekin.edu.tr

http://websitem.karatekin.edu.tr/hirmak

 

 

 

Ahmet Yaşar ÖZBAN

Prof. Dr.

Doktora   : Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Lisans   : Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Lisans      : Orta Doğu Teknik Üniversitesi

ahmetyozban@karatekin.edu.tr

Alper KORKMAZ
Doç. Dr.
Doktora : Eskişehir Osmangazi Üni.
Y. Lisans : Eskişehir Osmangazi Üni.
Lisans : Dokuz Eylül Üni.

akorkmaz@karatekin.edu.tr

http://websitem.karatekin.edu.tr/akorkmaz

 

Faruk POLAT
Doç. Dr.
Doktora : Orta Doğu Teknik Üni.
Y. Lisans : Orta Doğu Teknik Üni.
Lisans : Boğaziçi Üni.

faruk.polat@gmail.com

http://websitem.karatekin.edu.tr/farukpolat

 

 

Evren ZIPLAR
 
Doç. Dr.
Doktora : Ankara Üni.
Y. Lisans : Dokuz Eylül Üni.
Lisans : Celal Bayar Üni.

evrenziplar@karatekin.edu.tr

http://websitem.karatekin.edu.tr/evrenziplar

Nihal BİRCAN
Doç. Dr. Dr.
Doktora :

Berlin Teknik Üni.

Doktora  

Selçuk Üni.

Y. Lisans : Selçuk Üni.
Lisans : Selçuk Üni.

 

nihalbircan@karatekin.edu.tr

www.nihalbircan.com 

http://websitem.karatekin.edu.tr/nihalbircan

 

 

Faruk KARAASLAN
Doç. Dr.
Doktora : Gazi Osmanpaşa Üni.
Y. Lisans : Gazi Osmanpaşa Üni.
Lisans : Erciyes Üni.

fkaraaslan@karatekin.edu.tr

http://websitem.karatekin.edu.tr/fkaraaslan 

Celalettin KAYA
Dr. Öğr. Üyesi
Doktora : Orta Doğu Teknik Üni.
Y. Lisans : Orta Doğu Teknik Üni.
Lisans : Orta Doğu Teknik Üni.

ckaya@karatekin.edu.tr

http://websitem.karatekin.edu.tr/ckaya

 

Ufuk ÖZTÜRK
Doç.Dr.
Doktora : Ankara Üni.
Y. Lisans : Ankara Üni.
Lisans : Ankara Üni.

ufukozturk@karatekin.edu.tr

http://websitem.karatekin.edu.tr/ufukozturk

 

Müfit ŞAN

Dr. Öğr. Üyesi
Doktora : Hacettepe Üni.
Y. Lisans : Ankara Üni.
Lisans : Hacettepe Üni.

mufitsan@karatekin.edu.tr

http://websitem.karatekin.edu.tr/mufitsan

 

 
Gonca DURMAZ
Dr. Öğr. Üyesi
Doktora : Kırıkkale Üni.
Y. Lisans : Kırıkkale Üni.
Lisans : Kırıkkale Üni.

goncadurmaz@karatekin.edu.tr

http://websitem.karatekin.edu.tr/goncadurmaz

   
Gülsüm ULUSOY
Dr. Öğr. Üyesi
 
Doktora : Kırıkkale Üni.
Y. Lisans : Kırıkkale Üni.
Lisans : Kırıkkale Üni.
 

gulsumulusoy@karatekin.edu.tr

http://websitem.karatekin.edu.tr/gulsumulusoy

 

Şerifenur CEBESOY
Dr. Öğr. Üyesi
Doktora : Ankara Üni.
Y. Lisans : Ankara Üni.
Lisans : Ankara Üni.

scebesoy@karatekin.edu.tr

http://websitem.karatekin.edu.tr/scebesoy

 

 
Mustafa ASLANTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi
Doktora :  
Y. Lisans :  
Lisans :